สพอ.จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 36 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสตรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นางอังคณา ปะดุกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562  ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท

(Visited 36 times, 1 visits today)