สพอ.เมืองฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ D-HOPE ประจำจังหวัด

เข้าชม 44 ครั้ง

5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ D-HOPE ประจำจังหวัด ภายใต้โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Entrepreneurship Promotion) ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประชุมครั้งนี้

(Visited 44 times, 1 visits today)