สพอ.เมืองราชบุรี เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมจัดเเสดงผลงานในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวสิริวรรณ อวยชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านนวัตวิถี ณ บ้านสระโบสถ์ ม.6 ต.คูบัว เข้าร่วมจัดเเสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2562
และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทอผ้าจกบ้านใต้ ม.4 ต.คูบัว

(Visited 46 times, 1 visits today)