สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เข้าชม 40 ครั้ง

2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี
ในการนี้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี แนะนำตัวในที่ประชุม โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานในที่ประชุม

(Visited 40 times, 1 visits today)