สพอ.เมืองราชบุรี รับการตรวจเยี่ยมจาก สตง. ณ บ้านสระโบสถ์

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี กำนัน ตลอดจนทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับทราบ

(Visited 43 times, 1 visits today)