ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เข้าชม 116 ครั้ง

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ ไพบูลย์ ชินวํโส ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยนำผ้าป่าที่ได้เข้าสมทบกองทุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยมีรายได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 648,972 บาท

(Visited 116 times, 1 visits today)