คู่มือการปฏิบัติราชการ

1. ระบบงานหลัก ระบบงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2.คู่มือแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจน

3.คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน-Big-Data

4.คู่มือการใช้งานระบบ-EGP

(Visited 28 times, 1 visits today)