นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangratchaburi วันที่ 31 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่สนับสนุน ด.ช.รชต บัวเผื่อน (น้องเบส) เยาวชนอายุ 13 ปี ผู้มีพรสวรรค์และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องทอ (ผ้าซิ่นตีนจกไทยวน-คูบัว) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ณ ม.6 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อน้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการฟื้นผ้าไทยให้สมัยใหม่ ชุบชีวิตเพิ่มรายได้ให้พสกนิกร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangratchaburi วันที่ 11 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีส่งมอบ”ผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าจกไทยยวนคูบัว”เพื่อประดับในงานออกร้านกาชาดของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีส่งมอบ”ผีเสื้อ [...]