ร่วมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

☀️ระนองต้องมา☀️ ⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊 ☘ [...]
อ่านเพิ่มเติม