อำเภอเมืองระนองมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

อำเภอเมืองระนองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขานิเวศน์     (Khao Niwet)     -
2. ราชกรูด     (Ratchakrut)     8 หมู่บ้าน
3. หงาว     (Ngao)     5 หมู่บ้าน
4. บางริ้น     (Bang Rin)     6 หมู่บ้าน
5. ปากน้ำ     (Pak Nam)     6 หมู่บ้าน
6. บางนอน     (Bang Non)     5 หมู่บ้าน
7. หาดส้มแป้น     (Hat Som Paen)     3 หมู่บ้าน
8. ทรายแดง     (Sai Daeng)     4 หมู่บ้าน
9. เกาะพยาม     (Ko Phayam)     2 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองระนองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองระนอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองบางริ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางริ้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหงาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหงาว
 • เทศบาลตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากน้ำ
 • เทศบาลตำบลราชกรูด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชกรูดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ)
 • เทศบาลตำบลบางนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหงาว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหงาว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายแดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะพยามทั้งตำบล
(Visited 2,269 times, 5 visits today)