📣 สพอ. เมืองระนอง ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2564

☀️ระนองต้องมา☀️
⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊
☘️Change For Good☘️

🗓 วันที่ 12 มกราคม 2564

📣 สพอ. เมืองระนอง ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2564

นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง

ทั้งนี้ ได้วางแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง ให้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(Visited 4 times, 1 visits today)