สพอ.เมืองระนอง ร่วมกับ สนง.พช.จ.ระนอง ลงพื้นที่ตำบลบางนอน ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

 

☀️ระนองต้องมา☀️
⛰”ภูเขาสวย ทะเลใส อุ่นไอน้ำแร่🌊
☘️ Change For Good ☘️

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

สพอ.เมืองระนอง ร่วมกับ สนง.พช.จ.ระนอง ลงพื้นที่ตำบลบางนอน ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง มอบหมายให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางนอน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางนอน

ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้กับผู้แทนกลุ่มสตรี เพื่อให้ได้รับทราบสถานะของกลุ่มฯ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 5 times, 1 visits today)