สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 17 เมษายน 2565 น [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพสตรี ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2565″✨🎉

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 10 เมษายน 2565 น [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2565

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 เมษายน 2565 นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพสตรี ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2565″✨🎉

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 6 เมษายน 2565 นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันจักรี

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีร [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้น

>> ประจวบคีรีขันธ์ << วันที่ 29 มีนาคม 2565 [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 23 มีนาคม 2565 [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทุนชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 25 มีนาคม 2565 [...]
อ่านเพิ่มเติม

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]
อ่านเพิ่มเติม