สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมโครงการสร้างควา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 3 มิย. 62

นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนสอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมอาสาสมัครผู้จัดเก็บฯ จัดเก็บข้อมูลจปฐ. ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 24 มีนาคม 2562 นางสาวเก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<<ประจวบคีรีขันธ์>>  7 พฤศจิกายน 2561 นางสา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตักบาตรพระสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 13 ต.ค. 61 นางสาวเกวลิน [...]
อ่านเพิ่มเติม