#สพอเมืองประจวบคีรีขันธ์ #จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามผล/สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนว [...]

อ่านต่อ

✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 [...]

อ่านต่อ

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 12 กรกฎาคม 256 [...]

อ่านต่อ

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

<< ประจวบคีรีขันธ์ >> วันที่ 11 กรกฎาคม 256 [...]

อ่านต่อ

📣📣เชิญชวนพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป้าหมาย 90,000 ซีซี

เชิญชวนพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบริจาคโลหิต ตามโคร [...]

อ่านต่อ

📣📣 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือศิลปินช่างทอผ้าทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “#ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ [...]

อ่านต่อ