ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “90 พรรษา ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนปร [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 มิ.ย.65 นายธนน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ติดตามสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 31 พ.ค. 2565 นาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล”

เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วม ̶ [...]
อ่านเพิ่มเติม