📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ ณ บ้านหุบผึ้ง ม.5 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ครัวเรือนที่มีหนี้ จัดทำแผนการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย ก่อรายได้
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้าหรือถุงเท้า และ กลางแจ้ง
(Visited 1 times, 1 visits today)