📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ ณ บ้านหุบผึ้ง ม.5 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ โดยมีนางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้ใหญ่บรรเทิง วงค์สมัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนายวินัย ภูพันธ์ รองนายกเทศบาลร่อนทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
(Visited 1 times, 1 visits today)