สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
🌾 นางสาวเกวลิน โมรา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
🌾 นางสาวเกวลิน โมรา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาอำเภอเมืองประจวบคีรีขัน์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายเอกนรินทร์ สุดชู ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ น.ส.วาสินี รัศมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับกองทุนต้นกล้า
🌾 ซึ่งในการประชุม ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานไว้10ประเด็นหลักดังนี้
1.ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน
2.จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
4.จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
5.ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6.จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
8.ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
9.การรับรองครัวเรือนปลอดภัย
10.การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
ณ บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
(Visited 2 times, 1 visits today)