🚫✋ “ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัย” 🚫

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
<< พบเบาะแส แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 >>
(Visited 6 times, 1 visits today)