เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล”

📢 เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วม “โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล”
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ผู้มีความสนใจ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
• เพื่อพัฒนาทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
• ต่อยอดและยกระดับการพัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะ ความสร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดสากล
• เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Young OTOP
📜 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
• ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุ 15-30 ปี
• ทายาทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุ 15-30 ปี
📩 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร + รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1ByUx9w9XBopcAPhRCpTu7RCgmJP…
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
(Visited 7 times, 1 visits today)