✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 15 พ.ค. 2565
➡️ ✨ ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและมอบของอุปโภคบริโภคจำนวน 100 ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือครัวเรือนสงเคราะห์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ศจพ.อ.เมือง โดยพระครูวิสุทธ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลักเป็นผู้แทนมอบของ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ รับของอุปโภคบริโภค 100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือครัวเรือนสงเคราะห์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ศจพ.อ.เมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป
ณ มณฑลพิธีเทหล่อหลวงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 5 times, 1 visits today)