📢✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน✨

<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ในเขตพื้นที่ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนของภาคประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อันจะเป็นแกนหลักในการดูแลประชาชนหรือปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนพ้นทุกข์
ทั้งนี้การดำเนินการ ได้ระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(Visited 8 times, 1 visits today)