📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฝึกอาชีพประชาชน เเละเพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กลุ่มเป้าหมายบ้านนายพล เครือหอม ม.2 ต.เกาะหลัก
นางเทวี ปิยกุล ม.9 ต.อ่าวน้อย
น.ส.ลอยพิมพ์ เม่นวิจิตร ม.9 ต.อ่าวน้อย
นางสมยงค์ พุ่มปรีดา ม.9 ต.อ่าวน้อย ฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom Meeting
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ กลางแจ้ง อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, หน้าจอ, แล็ปท็อป และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
(Visited 10 times, 1 visits today)