📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 10:30 น.
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมซักซ้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภารกิจขององค์กรสตรี เตรียมการวางแผน
🌟พร้อมนี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 4 times, 1 visits today)