📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทุนชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โครงการบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ บ้านหุบผึ่ง ม.5 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมความคิดของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ แนวทางบริหารจัดการหนี้แนวทางการพัฒนา ความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบ
2. กำหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. จัดทำระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. เลือกตั้งคณะกรรมการ
5. จัดทำแผนการดำเนินงาน และมอบภารกิจแก่คณะกรรมการ
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "สตร์ชาติ FUEL GANDOL"
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
(Visited 4 times, 1 visits today)