สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยม ไร่อำนวยชัย “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์ สร้างเกษตรเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยม ไร่อำนวยชัย “ศูนย์เรียนรู้ เกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์ สร้างเกษตรเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ 764/1 หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีหลักฐานเรียนรู้ ๙ ฐาน คือ
1.เป็นพอเพียงตามที่พ่อสอน
2.ฝรั่งสีแดงผลไม้สื่อรัก
3.ไก่ไข่พอเพียงพอดี
4.เลี้ยงปลาในวงบาอแบบพอกิน
5.ผักข้างบ้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6.เลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงพืชเลี้ยงดิน
7.แหนแดงพืชนี้ประโยชน์เยอะ
8.เกษตรลองทำนวัตกรรมใหม่
9.สารชีวภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 30 times, 1 visits today)