สพอ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
📢นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ #ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมอบหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
🏢ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
(Visited 6 times, 1 visits today)