สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 📢
<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และทีมคู่หู คู่คิด ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินไปประกอบอาชีพ
ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่5 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#Clickchumchon

 

(Visited 21 times, 1 visits today)