โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

<<ประจวบคีรีขันธ์>>   พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าลงพื้นที่ดำเนินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ระดับอำเภอ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทั้งห้าตำบล

(Visited 53 times, 1 visits today)