ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน วางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

<<ประจวบคีรีขันธ์>>  5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยทีมพัฒนากรอำเภอเมืองฯ ร่วมประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ตลอดจนรับทราบกิจกรรมต่างๆของทางอำเภอภายในเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 17 times, 1 visits today)