พิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ บ้านวังไทรติ่ง

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 19 ก.ย. 60 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนากร ศรวัฒนา พัฒนาการอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วยทีมพัฒนากร จัดพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ หมู่ที่ 8 บ้านวังไทรติ่ง ตำบลอ่าวน้อย โดยมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองฯเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้ค้าและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

(Visited 57 times, 1 visits today)