นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangprachuap วันที่ 15 พ.ค. 2565

✨สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🤝

บริการของเรา