นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลวิชิต

เข้าชม 15 ครั้ง

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต

🗓วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

🔈นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลวิชิต

🦋นายประทีป​ รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต​ มอบหมายนางสาวธิวาพร​ ทองเขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลวิชิต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง​ภูเก็ต​ ดำเนินโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลวิชิต
📑 โดยมีนายสำราญ​ ยุคุณธร ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลวิชิต และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เข้าร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล

📍ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำ​เภอเมือง​ภูเก็ต​ ชั้น​2 อำเภอเมืองภูเก็ต​ จังหวัดภูเก็ต

#Change​ for​ Good
#We​♥️​CDD​ Phuket

(Visited 15 times, 1 visits today)