นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลฉลอง

เข้าชม 21 ครั้ง
🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
🗓วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
🔈นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลฉลอง
🦋นายประทีป​ รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต​ มอบหมายนายณัฐสิทธิ์ วิจิตรเวชการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลฉลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง​ภูเก็ต​ ดำเนินโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กิจกรรม นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลวิชิต
📑 โดยมี คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เข้าร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล
📍ณ ห้องประชุมวัดฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต​ จังหวัดภูเก็ต
#Change​ for​ Good
#We♥️​CDD​ Phuket
(Visited 21 times, 1 visits today)