ประชุมคณะคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตำบลเกาะแก้ว

เข้าชม 5 ครั้ง

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
🗓 วันพุธ ที่ 8 มิถุนานน 2564
🚑 ประชุมคณะคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

🧏‍♂ นายฮาซัน ยะเยริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
🏚 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โดยมีนายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เป็นประธานฯ ทั้งนี้มติที่ประชุมได้พิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเหตุลมพัดหลังคาบ้าน จำนวน 1 ราย

📌 ณ ห้องประชุมเกาะรัง ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

#We ❤️ CDD Phuket
#Change for Good

(Visited 5 times, 1 visits today)