จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะมะพร้าว

เข้าชม 13 ครั้ง

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
📆 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
🏝 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะมะพร้าว

🧏‍♀ นางเครือวัลย์ เชียห้วน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
💰ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดการดำเนินงานวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
🧏‍♂ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายยูโสบ ทอดทิ้ง ผู้ใหญ่บ้านเกาะมะพร้าว และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีชาวบ้านเกาะมะพร้าวที่สนใจเข้าร่วม

📌ณ​ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดบ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

❤️Change for Good
❤️We love CDD Phuket

(Visited 13 times, 1 visits today)