กิจกรรม “ซอแรงสามัคคี เล็ก • เปลี่ยน • โลก โคก หนอง นา”

เข้าชม 83 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
นางสาวพูนศรี เถาธรรมสถิตย์ พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวกนกกาญจน์ ชื่อเพราะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชุนอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “ซอแรงสามัคคี เล็ก • เปลี่ยน • โลก โคก หนอง นา” ณ บ้านสวนพรอนันต์ ถ.ปฏักซอย 20 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
#Change for Good

(Visited 83 times, 1 visits today)