กิจกรรมปลูกข้าวไร่ หลามข้าวเหนียว ปิ้งเหนียวนั่งห้าง

เข้าชม 66 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวพูนศรี เถาธรรมสถิตย์ พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต   ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ หลามข้าวเหนียว ปิ้งเหนียวนั่งห้าง ณ สวนคุณลักษณ์ ซ.แหลมมุมใน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต

#Change for Good

 

(Visited 66 times, 1 visits today)