สพอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 52 ครั้ง

สพอ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

(Visited 52 times, 1 visits today)