กลุ่มอาชีพสัมมาชีพ อำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพในงานเทศกาลของดีภูเก็ต ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต

เข้าชม 77 ครั้ง

โดยมีกลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มขนมกะหรี่ปั๊บบ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ และ กลุ่มขนมไทยใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์

(Visited 77 times, 1 visits today)