นางเครือวัลย์ เชียห้วน

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต