จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

จัดพิธีมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และพิธีมอบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิทูล ชำนาญ พัฒนาการอำเภอเมือ [...]
อ่านเพิ่มเติม