พช.เมืองแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและรับมอบส่งคืนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ 1

🎯พช.เมืองแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและรับมอบส่ง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองแพร่ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จังหวัดและทอดผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้าฯ

🎯🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน 23 จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองแพร่ ร่วมลงพื้นสำรวจความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคกหนองนา” ระดับหมู่บ้าน

🎯🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมลงพื้นสำรวจความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองแพร่ ตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านไผ่ล้อม

🎯🎯พช.เมืองแพร่ ตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการแก้ไขปั [...]
อ่านเพิ่มเติม