พช.เมืองแพร่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ 1

🎯พช.เมืองแพร่ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำก [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระร [...]
อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎 📢การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎 📢🗒 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกอ [...]
อ่านเพิ่มเติม