พช.เมืองแพร่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🎯

🚩วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🚩นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล ครั้งที่ 6/2565
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 7 times, 1 visits today)