พช.เมืองแพร่ ร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนเหตุเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ

🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนเหตุเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ🎯

🚩วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🚩นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นางปราณี แก้วอินัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือประชาชนเหตุเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 10 times, 1 visits today)