พช.เมืองแพร่ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 4/2565

🎯พช.เมืองแพร่ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 4/2565🎯

🚩วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-การดำเนินการคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน
-การจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบล
-การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
-การรับค่าตอบแทน
🚩โดยมี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
📍ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📱🎬

(Visited 6 times, 1 visits today)