ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎
📢ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564📢
🛑วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมหารือ
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 5 times, 1 visits today)