ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่แบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎

✳️ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่แบบ “โคก หนอง นา โมเดล”✳️

▶️วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่แบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 1 แปลง ได้แก่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จากการติดตามพื้นที่ดังกล่าวทั้ง 1 แปลง มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲

(Visited 8 times, 1 visits today)